Woningnood oplossen met vergrijzing

Afgelopen donderdag is in de vergadering Provinciale Staten de Omgevingsvergunning NH-2020 aangenomen. Eén van de vele agendapunten was Stompetoren-West.

De Gedeputeerde Staten houdt vast aan de contouren van het BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap). Vele fracties zijn voorstander van het behouden van het BPL en er wordt zelfs gesteld door de SP dat vergrijzing het woningtekort maar moet oplossen.

Christen Unie, CDA en PVV hebben het voor elkaar gekregen om met een motie de deur op een kier te houden. Ondanks dat de verordening is aangenomen wordt er een nadere verkenning gestart naar lintbebouwing in kleine kernen. Dit geeft nog een sprankje hoop om in de toekomst te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar betaalbare woningen.

We volgen de ontwikkeling op de voet en zullen u uiteraard weer op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.