We vragen uw aandacht voor het volgende;

Een aantal bewoners die aan een sloot wonen ervaren een toename van het aantal ratten. Waar er voorheen wel eens één wordt waargenomen, ziet men ze nu dikwijls.

Eendjes voeren is leuk en kunnen we als dorpsraad niet verbieden maar hopelijk kunt u begrijpen dat een overmaat aan brood juist ratten aantrekt.

We vragen uw medewerking en begrip voor de overlast die de bewoners hebben.